ПАРТНЬОРИ


Владимир Михайлович Мазурик
Съавтор на рехабилитационната програма, психолог, психотерапевт, член на международната ассоциация ISAAC, проф. опит - повече от 15 г.

Виктор Степанович Хижняк
Съавтор на програмата за психосоциална рехабилитация на нарко-зависими "Renaissance", психолог, специалист по зависимости, професионален опит - повече от 15 г.

Валерий Александрович Патонич
Автор на рехабилитационната програма "Remedy", психолог, гещалт - психотерапевт, супервизор, ръководител на ЦЛХР "Revokanda"- Киев, Украйна

Василий Василиевич Мура
Лекар - кардиолог
СБАЛК - гр. Варна