Рехабилитационна програма

Работата в клиника „ОН ЛАЙФ“ е базирана на специално разработена програма за рехабилитация и социална адаптация. Тя е създадена от група специалисти - психотерапевти и диетолози именно за хора, страдащи от различни хранителни разстройства (анорексия, булимия, затлъстяване, орторексия и др.). Методиката се основава на принципите за професионален, комплексен и индивидуален подход към всеки пациент и включва:

 

- Гещалт терапия (индивидуална и групова)

- Телесно ориентирана терапия

- Дуална терапия (специализирана терапевтична програма за клиенти с ХР )

- Когнитивна поведенческа терапия

- Арт терапия

- Семейна терапия (семейство, родителски групи, детско- родителски групи)

- Психологична помощ (психодиагностика, индивидуални консултации, групова терапия)

- Диетология (преглед и супервизия на процеса от диетолог, съставяне на хранителен план, контрол на физиологичните показатели на организма)

- Физическо натоварване (фитнес, алфа- гравити)

- Специализирани масажи, влияещи на апетита, лимфната система, отпускащи и общо укрепващи

- Сауна, басейн, термални води

- Прегледи и консултации от тесни специалисти (психиатър, гастроентеролог и др.)

 

РЕХАБИЛИТАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:


1. Първична консултация (с пациента и неговите близки, мотивиране на болния за включване в рехабилитационната програма).
2. Лечебно- диагностичен етап (изследвания и уточняване на диагнозата, соматична стабилизация на пациента).
3. Нормализиране на хранителния статус (метаболизъм, определяне на калориййната дажба, назначаване на диета).
4. Терапия на хранителното разстройство (гещалт- терапия, когнитивна поведенческа психотерапия, телесноориентирана психотерапия).
5. Профилактика (поддържаща психотерапия в амбулаторни условия).
6. Формиране на поддържаща субкултура.

 

В ХОДА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС, КЛИЕНТИТЕ С ХР ОБИКНОВЕНО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ТЕМАТИЧНИ БЛОКОВЕ:


1. Установяване на контакт.
2. Детско – родителски отношения.
3. Възстановяване на виталната агресия.
4. Формиране на „Аз“- образа.
5. Развитие на навици за междуличностно взаимодействие.
6. Приемане на собствените женственост (мъжественост) и сексуалност.