Лечение на орторексия

 

Нашата рехабилитационна програма е подходяща за преодоляване на различни хранители разстройства, едно от които е орторексия нервоза. Орторексия е термин, описващ състоянието на хора, обсебени от идеята за правилно или здравословно хранене. Страдащите от това разстройство маниакално се стараят да спазват „перфектния“ хранителен режим. Те издигат в култ храни, които ги карат да се чувстват здрави, жизнени и пречистени и педантично избягват храни и съставки, които намират за вредни, примерно мазнини, захар, консерванти, оцветители и пр. Когато тази мания достигне опасни крайности, може да доведе до тежки физиологични и психологични последствия и дори до смърт. Тя може да се развие до степен, в която реално да пречи на изпълнението на ежедневните задължения. Страдащите от орторексия са склонни да ограничават социалните си контакти до хора, споделящи крайните им разбирания за здравословен живот и същевременно да избягват гости, празници, обществени места и публични събития, най- често от страх пред „изкушенията“ под формата на „забранени“ храни. Техните строги правила и стриктни убеждения постепенно ги изолират от обществото и това може да бъде причина за появата на панически атаки, тревожност, потиснатост и дори депресия. Специалистите считат, че орторексията може да даде начало на други сериозни заболявания като анорексия и булимия.

 

Нервна орторексия може да се развие под въздействието на широк спектър от фактори, най – вече психологични/ вътрешни (проблеми със самооценката, комплекси, ниско самочувствие) и социални/ външни (травми; културен натиск; специфични професии, нефункционална семейна среда и др.) Най- разпространената теория свързва болестта с незадоволителен сексуален живот. В действителност както проблемите и чувството за вина, така и опитът за промяна са продиктувани от незадоволството на болния от личния му живот, от собствените му резултати и постижения. Нарастващо негативно влияние оказват киното и медиите и разпространяваните чрез тях идеи и модели за подражание.

 

Симптомите на нервна орторексия обикновено включват:


• Мания за правилно хранене, недохранване, гладуване;

• Обсебеност от планирането на менюто, от самата храна, начинът й на приготвяне и нейните съставки;

• Стремеж към идеал. Повечето болни се стремят да постигнат определена цел като перфектно здраве, фигура или детоксикация;

• Силно чувство за вина при нарушаване на режима;

• Усещане за духовно извисяване и удовлетвореност при консумирането на храни, възприемани като „здравословни“;

• Критично и негативно отношение към хората, които не следват „здравословен” хранителен режим, изолация;

• Страх от хранене извън дома и от прием на храна, приготвена от други хора;

• Проблеми с концентрацията, задълбочаваща се депресия, чести промени в настроението и тревожност.

 

Уникалната комплексна оздравителна програма, правилното съчетаване на нейните елементи съобразно индивидуалните потребности на всеки пациент, съвместните усилия на специалисти от различни области, терапевтичната работа и психологичната подкрепа, както и работата с близките на болните са в основата на рехабилитационния процес в нашия център и са отлична предпоставка за постигането на стабилни положителни резултати.