Център за лечение на хранителни разстройства On Life

 

Нашият център е разположен в подножието на Витоша, в близост до столицата на България. Дейността ни е регламентирана от законите и стандартите на Европейския Съюз, което Ви гарантира безопасност и високо качество на услугите. Колективът ни се състои от професионалисти с различен профил в сферата на психичните и поведенчески разстройства, родом от Русия, Украйна и България. Нашият значителен опит и високата ни лична мотивация дават възможност на всеки пациент да постигне положителен резултат. Центърът предоставя широк спектър услуги. Лечението протича в комфортни условия, в атмосфера на покой и грижа от страна на персонала.


НАПРАВЛЕНИЕ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ

НИЕ СМЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА (АНОРЕКСИЯ, БУЛИМИЯ, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ), А СЪЩО ТАКА И В РЕШАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ КАТО ДЕПРЕСИЯ, ФОБИИ, НЕВРОЗИ, ПАНИЧЕСКИ АТАКИ, ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕСИВНИ СЪСТОЯНИЯ.

 

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ И КАКВИ СА НАШИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 

-  Разработихме и защитихме с патент авторска програма за лечение на хранителни разстройства, проверихме и доказахме на практика нейната висока ефективност.

-  Създадохме комфортни и безопасни условия за комплексно, максимално резултатно лечение.

-  Прилагаме разнообразни форми на лечение – стационарни, амбулаторни и задочни програми за пациентите и техните близки.

-  Лечението е съобразено с най- високите стандарти на напълно достъпни цени. Ние прилагаме комплексен подход и разполагаме с широк диапазон от лечебни методи.

-  Стационарната помощ предполага присъствие в рехабилитационното отделение, където предоставяме помощ от квалифицирани психолози и психотерапевти (гещалт и когнитивно - поведенческа терапия); групови психотренинги и родителски занятия; арт-, трудова и игротерапия; ресоциализация и профилактика на срива; самоанализ; масаж; фитнес и др.

-  Всичко това ни позволява да разработим индивидуален рехабилитационен план за всеки пациент.

-  Предлагаме пакетни форми на предоставяне на услуги, което Ви помага да спестите средства и бързо да постигнете желания резултат.